Om oss

fogning goteborgfogning goteborg
fogning goteborg
Fogning pågår

Kvalitetspolicy


Tingstad Fogservice AB har som målsättning att säkerställa god kvalitet i allt som vi utför inom till exempel fogning, plattsättning, brandtätning och PCB-sanering genom att
Uppfylla kundens krav, önskemål samt förväntningar  ständigt utveckla, ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem
Vår kvalitet skall tillhöra det bäste inom branschen vilket sker genom att vi ständigt upprättar och ser över våra kvalitetsmål
Vi skall utföra våra arbeten för kundens bästa
Vi använder leverantörer som garanterar rätt kvalitet på sina produkter
För oss är bästa kvalitet viktigare än lägsta pris på produkter vi använder oss av.
Vi ställer höga miljökrav på de produkter vi använder.

Tingstad Fogservice AB är medlemmar i Svenska Fogbranschens Riksförbund vilket innebär att vi följer lagar, regler, anvisningar samt rekommendationer i vår totala strävan att utföra ett fullgott arbete. 

Tingstad Fogservice AB har också utbildat personal genom Svenska Fogbranschens Riksförbunds kurser.

Miljöpolicy


​Tingstad Fogservice AB skall genom sin kunskap om miljöfrågor främja och tillhandahålla den absolut bästa kvalitet beträffande miljöval. Och i sitt samarbete med sina leverantörer och kunder följa de krav som ställs enligt miljölagstiftningen samt andra lagar och krav inom byggbranschen.

Företaget och de anställda skall självklart följa de lagar, föreskrifter och normer som gäller och ställs av samhället i vårt utförande av fogning, plattsättning, brandtätning och PCB-sanering. De av oss använda produkter och arbetsmetoder skall i största möjliga mån minimera risker för dålig påverkan på miljön, men ändå bibehålla den bästa kvalitet på utfört arbete.

De produkter vi använder skall vara miljödeklarerade. Vi eftersträvar att använda produkter som ej innehåller komponenter som finns upptagna på kemikalie-inspektionens listor, Begränsningslistan, OBS-listan samt Allergilistan. Undantag från denna regel gäller endast då kvalitetskraven inte kan uppfyllas på annat sätt.

Vi strävar ständigt för att förbättra våra miljömål. Företaget är också ytterst noga med hur vårt avfall hanteras då vissa av våra produkter kan innehålla en del miljöfarliga komponenter detta görs i samarbete med företagen RENOVA och Stena Recycling AB. Vi jobbar dessutom med ständiga förbättringar för att förebygga och minska föroreningar.